De MediPoli is een afdeling binnen het Amsterdam UMC, locatie AMC onder leiding van Dr. G.J.H. Dumont, klinisch farmacoloog en coƶrdinator farmacotherapie onderwijs. De afdeling bestaat verder uit studenten Geneeskunde die zich inzetten voor zowel de Studentenpoli als het Farmacologie-onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde. Beide vleugels maken onderdeel uit van de MediPoli en studenten kunnen zich hiervoor opgeven. Binnen de Studentenpoli zullen studenten worden opgeleid om farmacotherapeutische analyses en anamneses te verrichten, zodat zij met deze kennis op verschillende poliklinieken kunnen worden ingezet om medicatiereviews uit te voeren bij patiĆ«nten. Het doel is om studenten een bijdrage te laten leveren aan de gezondheidszorg door de medicatieveiligheid te waarborgen. Binnen het farmacologie-onderwijs gaat het om theoretisch onderwijs over medicijngroepen, maar ook om praktijkonderwijs.This image has an empty alt attribute; its file name is Logo-medipoli-blauw-grijs-middel.jpg