In de master Epicurus heeft de farmacotherapie een geheel eigen leerlijn waarin de MediPoli nauw betrokken is. Tijdens de leerlijn Farmacotherapie zullen de studenten worden voorbereid op de landelijke Eindtoets Farmacotherapie middels theoretisch onderwijs en praktijkopdrachten. 

De huidige onderwijsprojecten van de MediPoli in de master zijn als volgt: 

Medicatieveiligheid ‘Theorie’

Middels werkcolleges worden de meeste medicijngroepen behandeld. Tevens wordt er extra aandacht besteed aan alles wat invloed kan hebben op het voorschrijfgedrag. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke factoren zoals zwangerschap, lactatie en allergieën, of aan de wet- en regelgeving van geneesmiddelen. Ter voorbereiding dient de student een e-learningmodule te maken die is opgebouwd uit meerdere kennisclips met oefenvragen. Tijdens de werkcolleges worden er casussen besproken waarbij het correcte antwoord steeds toegelicht wordt. Aan het einde van alle casussen worden er ‘’what-if’’ scenarios uitgebeeld. Bij deze scenario’s wordt de casus op kleine details aangepast, waardoor het antwoord kan veranderen.

Medicatieveiligheid ‘Praktijk’

In de masterfase zullen studenten elk jaar een praktijkopdracht uitvoeren voor de leerlijn Farmacotherapie door medicatiereviews af te nemen bij patiënten. De patiënten worden geworven middels een vrijwillige deelname en zullen afkomstig zijn van de studentenpoli’s binnen de participerende afdelingen van het AMC. Het doel is om de studenten in een gecontroleerde omgeving te onderwijzen over de medicatieveiligheid in de praktijk. Hierbij worden zij ondersteund door klinisch farmacologen en apothekers.