De huidige onderwijsprojecten van de MediPoli in de bachelor zijn als volgt:

Het keuzetraject ‘Drugs’

Tijdens het keuzetraject ‘Drugs’ onderwijzen wij de studenten over het uitvoeren van een medicatiereview. Het onderwijs dient als voorbereiding op een praktijkopdracht in de vorm van een medicatieadvies. De praktijkopdracht voeren studenten uit op een afdeling binnen het AMC met echte patiënten onder supervisie van een clinicus. 

OVV-3

Daarnaast hebben wij in het leerjaar 2019-2020 een deel van het reguliere onderwijs van OVV-3 overgenomen in de vorm van een werkcollege. In dit werkcollege wordt er ingezoomd op de farmacokinetiek bij ouderen door casuïstiek te behandelen die betrekking hebben op polyfarmacie. Dit is voor velen de eerste introductie over de complexiteit en het belang van een medicatiereview.